KYOKUTOU GIRL FRIEND - Jitsuroku Hardcore + Silence


Jitsuroku Hardcore + Silence (2010.09.29) [ Album ]
Ref/Description: FSE-0729
Tracklist:
1. Yami wo shi e _ mitsuyaku ( Instrumental )
2. Shokumotsu rensa
3. Kinki
4. Haikei, baikokudo no minasama seikoku no sora ga naiteimasu
5. Misui
6. Gerunika ni tsugumu
7. Sekkusu
8. Yakouchuu
9. Ranmyaku
10. Damudoman
11. Kami tsuite hanare nai
12. Kono jinsei wa fiction desu
13. Ore no kanojo wa wrist cutter
14. Housou kenshi no blues
15. Katte ni shiyagare
16. Nawa to kakuseiki to heroine
17. Darakuron
Download [4S] [MF] [MU]

- More of KYOKUTOU GIRL FRIEND here! -

0 comentários:

Postar um comentário

some title